LookArt logo

Projekt záhrady

Projekt záhrady na mieru.

Vieme vám zrealizovať projekt záhrad podľa vašich požiadaviek.

Projekt záhrady obsahuje:

  • Pôdorys záhrady s mierkou a vyznačenými svetovými stranami.
  • Rozpis raastlín a ich počet. 
  • rozdele plôch, na celkovú, zatrávnenú a výsadbovú časť v m2