LookArt logo

Zakladanie trávnikov

Trávnik

V obytnej záhrade má trávnik svoj nezameniteľný, mnohostranný význam . Je základným prvkom záhrad. Spľňa estetickú a rekreačnú funkciu, ovplyvňuje hygienu bývania, vytvára atmosféru pokoja a uvoľnenia.

Trávnik ma prvoradý význam pri novozaložených záhradách, pretože ostatné rastlinné prvky najmä dreviny sa uplatnia s odstupom času niekedy až o niekoľko rokov. Trávnik estetický pôsobí za relatívne krátku dobu dvoch až troch týždňov od jeho založenia. Svojou zelenou farbou definuje upravený priestor budúcej komplexnej záhrady. Ucelená plocha trávnika definuje upravený priestor budúcej kompletnej záhrady. Ucelená plocha trávnika zjednocuje priestor obytnej záhrady, opticky ju zväčšuje. Pôdorysné tvarovanie plochy trávnika umožňuje záhradu opticky rozšíriť, predlžiť. Podobne aj výšková modelácia trávnika opticky plochu záhrady zväčšuje.

Trávniky majú rozličnú podobu a mnoho foriem. Podľa nárokov na ich využívanie sa používa niekoľko triedení trávnikov.

V obytných záhradách sa uplatňujú trávniky parterové, parkové a prírodné. Podľa spôsobu založenia poznáme trávniky siate a položením trávneho koberca – drnovaním.


Zakladanie trávnika

Ako prvý krok je potrebné pripraviť si plochu, na ktorú chceme kobercový trávnik pokladať. Z pôdy je nevyhnutné odstrániť starý trávnik alebo burinu a všetky ostatné nežiaduce predmety ako napr. kamene, tehly atď. Pred manuálnym alebo mechanickým odstránením starého trávnika je potrebné na plochu aplikovať postrek proti burinám. Hlavným dôvodom je, že prípravok sa pri správnej aplikácii v optimálnom počasí dostane do celého koreňového systému nežiaducich burín.

Na zrovnávanie terénu naša firma používa profesionálny stroj Köppl Hydro Athlet ktorý pomocou rotačných brán pôdny profil rozrýva. Následne planirovacie zariadenie plochu vyrovná a mrežový valec rozdrobí hrudy. Takto spracovaný pôdny profil je potrebne ešte manuálne upraviť, hlavne miesta ktoré boli nedostupné pre spracovanie pôdy strojom. Vo finálnej fáze je pôdny profil dokonale rovný a pripravený na položenie trávnika.

Pri samotnej pokládke trávnika sú nesmierne dôležité dva faktory. Prvý je okamžité položenie po dovoze trávnika (preto je potrebné mať terén na 100% pripravený) a druhý dostatočné a následné pravidelné zavlažovanie počas zakoreňovania. V prípade potreby je teraz ten správny čas na pokládku sieťky proti krtom. Sieťka sa musí v spojoch prekrývať min. 10cm a je potrebné ju fixovať, nakoľko aj počas zakoreňovania sa môže objaviť krtko (počas zavlažovania je oveľa väčšia pravdepodobnosť). Pri pokládke sieťky je tiež dobré dávať veľký pozor, aby sme si nepoškodili finálnu úpravu terénu.

Systém ukladania trávových kobercov je podobný ako pri murovaní a to, že s druhým pásom začíname od polovice prvého. Jednotlivé koberce k sebe dôkladne pritláčame. Zvyšok sa dorezáva. Pri práci je ideálne použiť dosku, aby sme nepoškodili trávnik alebo terén, ktorý sme si pripravili. Po pokládke trávnika je nutné dobre trávnik zavlažiť, dokonca až prevlažiť. Pri dokonalom položení (100% pritlačené všetky spoje) a maximálne rovnom teréne nie je potreba trávnik valcovať.

Keď máme celú plochu položenú aj výdatne zaliatu, je potrebné chrániť a nenamáhať trávnik počas zakoreňovania. Po dobu cca 12 dní (v závislosti od počasia a kvality zeminy) po trávniku nechodíme a neustále ho zavlažujeme (hlavne v letných mesiacoch, viac krát denne v menších dávkach). V prípade domácich zvierat tiež zabezpečíme, aby naň nevstupovali. Po cca 12 dňoch skúsime, či je trávnik zakorenený a to tak, že konkrétny koberec skúsime zľahka nadvihnúť. Pokiaľ to nie je možné, trávnik nám už zakorenil a môžeme ho prvý krát pokosiť. Teraz môžeme trávnik naplno využívať na všetky aktivity a je pripravený na bežnú záťaž.

Pri zakladaní trávnika Vám ponúkame profesionálne poradenstvo, vypracovanie cenovej ponuky a kompletnú realizáciu trávnatej plochy ako aj následnú údržbu.