LookArt logo

Postreky

Trávnik ako významný krajinotvorný prvok s mnohými úžitkovými vlastnosťami nie je izolovaný od svojho okolia. Okrem poveternostných vplyvov je vystavený pôsobeniu rôznych chorôb a náletu burín. Dôležitou súčasťou starostlivosti o trávnik sú ochranné postreky. Naša firma Vám zabezpečí všetky druhy postrekov.

Selektívne herbicídy

V každom trávniku sa po určitom čase objavia tzv. náletové širokolisté dvojklíčnolistové buriny. Dôležitou súčasťou údržby je odstránenie týchto burín pre zachovanie čistoty a jednotného vzhľadu trávnika. Na odstránenie týchto burín aplikujeme roztoky selektívnych herbicídov. Tieto herbicídy patria medzi kontaktné látky a aplikujeme ich na už vyklíčené buriny. Pred samotným postrekom vynechajte jedno kosenie, aby burina mala dostatočne veľké listy, čím sa zvýši šanca na úplné odstránenie buriny, pretože väčšina selektívnych herbicídov ničí burinu práve tým, že sa cez listy dostáva do rastliny až ku koreňom a spáli ju celú. V prípade, že aplikáciou prvého postreku sa vám nepodarilo odstrániť všetku burinu, postrek zopakujte. Prvé náznaky účinkovania postreku sú zjavné už po pár hodinách, keď sa burina začne skrúcať. Týždeň po vykonaní postreku by mal byť trávnik čistý, odburinený.

Totálne herbicídy

Tieto látky kompletne odstránia existujúcu vegetáciu. Ich účinnosť je 10-14 dní. Po uplynutí tejto doby sa odumreté zvyšky vegetácie mechanicky odstránia a pripraví sa povrch na založenie nového trávnika. Takýto postup doporučujeme pri silne zaburinených povrchoch. 

 

Fungicídy - prípravky proti hubovitým ochoreniam

V obdobiach vysokého výskytu zrážok a počas zimného obdobia je trávnik vo zvýšenej miere vystavený riziku hubovitých ochorení - tzv. pliesne. Proti týmto chorobám aplikujeme preventívne postreky širokospektrálnych fungicídov, ktoré vytvoria tzv. fungicídnu clonu. Tieto postreky potláčajú prejavy pliesní aj v prípade, že pliesňové spóry sa v trávniku už nachádzajú.