LookArt logo

Kosenie trávnika

Najzákladnejší a najdôležitejší úkon v starostlivosti o trávnaté plochy je ich kosenie. Sami dobre viete, že po dvojtýždňovej dovolenke váš trávnik vyzerá hrozne. Trvá aj niekoľko týždňov, kým ho dostanete späť do formy.Kedy a ako teda kosiť trávnik, aby vyzeral stále dobre? Spôsob údržby sa pre rôzne trávnaté plochy líši. Určite nebudete prírodnú lúku kosiť dvakrát týždenne. Už pred založením trávnatej plochy si rozmyslite, čo od nej očakávate a koľko času ste ochotní trávniku venovať. Od vášho rozhodnutia sa bude odvíjať celá ďalšia údržba.

Kedy kosiť?

Kosením sa skracuje výška trávnika, jednotlivé steblá trávy sa zarovnávajú do roviny. Bežné trávniky pri rodinných domoch sa kosia spravidla raz do týždňa, prípadne raz za 5 dní. Kosenie menej často ako raz do týždňa môže mať za následok oslabenie a rednutie trávnika, inváziu burín a machu.

Rýchlosť rastu trávnika závisí od vonkajších podmienok – dĺžky slnečného svitu, vlahy, dodávanej výživy a podobne.

Pri kosení trávnikov skracujte dĺžku stebiel maximálne o jednu tretinu. Pri radikálnejšom kosení sa oslabujú lístky trávy a koreňový systém slabne.

Správna výška kosenia

Dĺžka trávnych stebiel závisí od druhu trávnika. Mala by byť počas celej sezóny rovnaká. Rekreačný trávnik koste na výšku asi 3 cm. Okrasné trávniky sú nižšie, s dĺžkou stebiel 1,2 – 2 cm. V horúcich mesiacoch je dobré nechať trávu vyššiu, aby trávnik nepreschol. Výška kosenia závisí samozrejme aj od druhu použitej trávnej zmesi. Snažte sa však neskracovať trávnik o viac ako jednu tretinu.

Osem jednoduchých krokov

1. Koste vždy suchý trávnik.Je dobré, keď aj pôda pod trávnikom trochu preschne. Pri kosení mokrej plochy, sa odkosená tráva len ťažko dostáva do zberného koša, lepí sa na nože a spodnú časť kosačky, čím stroj trpí.

2. Vždy pred kosením skontrolujte plochu a očistite ju od prekážok, ako sú palice, kamene, kovové materiály a kosti. Tieto predmety kosačku nemusia zničiť, no otupia jej nože. Tupé nože nadmerne rozstrapkávajú reznú plochu lista, ktorá schne. Trávnik je náchylnejší na choroby a v neposledom rade nevyzerá dobre.

3. Nastavte správnu výšku kosenia. Ak potrebujete trávnik radikálne skrátiť, robte to radšej na dvakrát. Trávniku spôsobíte menší stres a kosačka nebude nadmerne zaťažovaná.

4. Ubezpečite sa, že máte kosačku pevne pod kontrolou. Dôležité je najmä včasné vypnutie stroja v prípade neočakávanej situácie. Pri akýchkoľvek úkonoch spojených s údržbou kosačky sa uistite, že stroj nie je zapojený v elektrickej sieti.

5. Nekoste bosí! Profesionálni kosci majú predpísané ochranné pomôcky, aby predišli zraneniam. Zoberte si príklad a noste aspoň pevnú obuv.

6. Snažte sa viesť kosačku priamo a rovnomernou rýchlosťou. Iba tak dosiahnete že trávnik bude pokosený všade rovnako a taktiež peknú "kresbu" čerstvo skosenej zelenej plochy.

7. Kontrolujte zberný kôš a včas ho vyprázdňujte.Nadbytočná tráva v kosačke ju nadmerne zaťažuje a vypadáva do trávnika.

8. Po kosení kosačku očistite a odložte na určené miesto. Okraje trávnika dokoste vyžínačom alebo špeciálnymi nožnicami.

Späť